Itämaan parlamentti kaudella 10.6.-10.8.2021

Tähän viestiketjuun päivitetään tiivistetysti Itämaan parlamentti-istunnoissa läpikäydyt asiat.


Esitellään vielä nykyiset parlamentin jäsenet selvyyden vuoksi:

taateli.png Taateli08 (työväenpuolueen puheenjohtaja)
cola.png ColaNi (työväenpuolue)
viher.png Suklaapatukka123 (perusitäläisten puheenjohtaja)
ninjaanas.png Vihreanalle (perusitäläiset)
patu.png ninjaanas (oikeuspuolueen puheenjohtaja)

Aat1 ja MineWarrior98 eivät ole enää parlamentin jäseniä.

Itämaan parlamentin 1. istunto
Istunto järjestettiin sunnuntaina 13.6.2021 kello 19 alkaen.


Esityslista:
Itämaan hallituksen esitelly, ninjaanas

Ninjaanaksen esitys koski neljästä ministeristä koostuvan hallituksen nimittämistä. Pääministeriksi ninjaanas ehdotti itseään, puolustusministeriksi Suklaapatukka123:a, elinkeinoministeriksi Taateli08:aa ja sisäministeriksi ColaNia. Hallitus aloittaisi toimikautensa heti.

Esitys hyväksyttiin äänin 5-0-0.
Taateli08: jaa
ColaNi: jaa
Suklaapatukka123: jaa
Vihreanalle: jaa
ninjaanas: jaa

Esityksen tultua hyväksytyksi ninjaanaksen 1. hallitus aloittaa toimikautensa välittömästi ja toimii 10.8.2021 asti tai kunnes se hajautetaan tai eroaa.

Ville24:n esitys

Esitykseni koski perustuslakimuutosta, jonka mukaan perustuslain 26. pykälän viimeinen lause ("Parlamentin tulee olla kokonaisuudessaan koolla valtioneuvostoa kasatessa.") poistettaisiin.

Esitys hyväksyttiin äänin 5-0-0.
Taateli08: jaa
ColaNi: jaa
Suklaapatukka123: jaa
Vihreanalle: jaa
ninjaanas: jaa

Esityksen tultua hyväksytyksi parlamentin ei tarvitse olla enää täysimääräisesti koolla valtioneuvostoa kasatessa.

Parlamentin istunto
12.8.2021

Itämaan parlamentti järjesti mantereella tapahtuneen äskeisen konfliktin rauhoituttua hätäkokouksen. Poikkeusjärjestelyjen takia hätäkokoukseen osallistui vain Vainoir ja Taateli08, sillä ColaNi ei päässyt paikalle ja loput parlamentin jäsenet ovat eronneet tehtävistään.


Ensimmäinen esitys
Vainoir nosti rikosilmoituksen nykyistä presidenttiä kohtaan maanpetoksesta ja sitä kautta epäluottamuslauseen. Koska parlamentin jäseniä oli enää 3 presidentin erottamiseen tarvittiin vain kaksi ääntä kolmesta normaalin kuusi ääntä seitsemästä sijaan.
Esitys hyväksyttiin äänin 2-0-1
Esityksen tultua hyväksytyksi se laitetaan heti käytäntöön ja Ville24 on täten vapautettu virastaan tasavallan presidenttinä ja etsintäkuulutettu maanpetoksesta.

Toinen esitys
Koska presidentti on vapautettu tehtävistään Vainoir esitti, että uusi presidentti valittaisiin. Parlamentti päätti, että presidentti valitaan heidän keskuudestaan ja Vainoir voitti äänestyksen presidentin virasta,
Vainoir astuu presidentiksi heti ensi tehtävikseen.

Kolmas esitys
Kolmannessa esityksessä parlamentti sopi luovutussopimuksesta Holmen kuningaskunnan kanssa. Luovutussopimuksessa sovittiin, että Holmen kuningaskunta lupaa etsintäkuuluttaa Itämaan etsintäkuuluttamat henkilöt ja toiste päin, ellei tietyt kriteerit täyty. Sopimuksessa sovittiin myös, että Vihreanalle ja Katakombi etsintäkuulutettaisiin heidän pakoilessaan rangaistusta Aulen konfliktista ja oikeudesta jolla Holmen viranomaiset saavat suorittaa heistä pidätyksen myös Itämaan alueella.
Esitys hyväksyttiin äänin 2-0-1
Esityksen tultua hyväksytyksi se laitetaan heti käytäntöön.