Itämaan tasavallan parlamenttivaalit 8.1.2021

Itämaan tasavallassa järjestetään ensimmäiset parlamenttivaalit 8.1.2021. Jokainen Itämaan vakituinen asukas on oikeutettu äänestämään, asettumaan ehdolle sekä perustamaan puolueen näissä vaaleissa. Ennakkoon on mahdollista äänestää 1.1.2021 lähtien. Itämaassa on vain yksi, Kotkasaaren vaalipiiri.

Parlamenttiin valitaan seitsemän eniten ääniä saanutta ehdokasta. Vaalien äänestystulosten julkistuksen jälkeen parlamenttiin valitut edustajat muodostavat kansan mandaatilla hallituksen, jonka toimivuuden takaamiseksi pitäisi käsittää yli puolet parlamentin edustajista. Parlamentti koostuu seitsemästä edustajasta jotka tulevat osallistumaan merkittävästi Itämaan tasavallan päätöksentekoon yhdessä presidentin ja virkamiesten kanssa. Vaalikausi alkaa 9.1.2021 ja päättyy tasan kolmen kuukauden kuluttua 9.4.2021.

 • Parlamentti
  Parlamentti on Itämaan tasavallan korkein lakeja säätävä elin. Se säätää lakeja, asetuksia sekä joissain tapauksissa lupa-asioita. Parlamentti tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä lukuunottamatta perustuslakia koskevia muutoksia joihin vaaditaan 6/7 enemmistö. Parlamenttia johtaa pääministeri, joka äänestetään parlamenttiedustajien tai Itämaan kansalaisten joukosta. Hallituksen, jota pääministeri johtaa, tulee nauttia parlamentin luottamusta.

 • Äänestäminen
  Jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus antaa äänensä Kotkasaarella parlamenttitaloon rakennettavalla äänestyspisteellä. Jokaisella Itämaassa vakituisesti asuvalla on äänioikeus käyttöön otetun Vaalilain 4§ kohdan perusteella. Äänioikeus käsittää vain yhden äänen. Äänestyspisteeltä löytyy aikanaan lisäohjeita käytännöistä.

 • Ehdokkaaksi asettautuminen
  Jokaisella Itämaassa vakituisesti asuvalla on mahdollisuus asettua vaaleissa ehdokkaaksi joko perustamalla oman puolueen tai liittymällä jo olemassaolevaan sekä sen jälkeen ilmoittautumalla kirjallisesti presidentille tai nimismiehelle. Ehdokkaan mahdollisesti tullessa valituksi hänestä tulee parlamenttiedustaja tai jopa hallituksen jäsen. Ehdokkaan työ on jonkin verran aikaa vievää ja edellyttää aktiivisuutta ja ehdotonta intohimoa Itämaan kehittämiseen. Harkitse siis tarkkaan ehdokkaaksi asettautumista! Ehdokkailla tulee olla varamies siltä varalta että ehdokas on estynyt toimimaan parlamenttiedustajana.

 • Puolueen perustaminen
  Jokainen Itämaassa vakituisesti asuva voi halutessaan perustaa oman puolueen ja lähteä vaaleihin sen ehdokkaana. Puolueen perustamismaksu on 300p, joka tulee toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa. Puolueeseen voi hyväksyä myös muita ehdokkaita. Tämä onkin hyvin suositeltavaa, sillä siten hallituksen muodostaminen ja yhteinen päätöksenteko käy helpommin. Puolueen perustamiseen vaaditaan kirjallisen hakemuksen tekeminen presidentille, joka arvioi sen yhdessä nimismiehen ja tuomarin kanssa jotka sitten joko hyväksyvät tai hylkäävät sen. Hakemuksessa on ilmoitettava ainakin puolueen nimi, ohjelma lyhyesti sekä ehdokkaiden nimet. Ehdokkaita saa lisätä puolueen listoille senkin jälkeen kun hakemus on jo toimitettu kunhan siitä ilmoittaa joko presidentille tai nimismiehelle. Puolueen perustamiseen ja ehdokkaiden ilmoittamiseen liittyviä hakemuksia saa lähettää 27.12.2020-6.1.2021.

 • Vaalilautakunta
  Vaalilautakunta huolehtii vaalien järjestämisestä sekä laskee annetut äänet. Lautakuntaan kuuluu nimismies Okatus sekä tuomari Tomatti. Lautakunta on poliittisesti sitoutumaton.

Tutustuthan vaaleja koskevaan lakiin:
https://valtakausi.fi/wiki/index.php?title=Vaalilaki

2020-12-26_14.24.11.png

Vaalitentti

Ylihuomenna 6.1 päättyy ehdolleasettumis- ja puolueenperustamisaika. Sen jälkeen kaikki puolueet ja ehdokkaat ovat lopullisesti selvillä. 6.1 klo 17.00 järjestetään myös julkinen vaalitentti Kotkasaaren parlamenttitalolla jossa puoluejohtajat ottavat yhteen. Tällä hetkellä Itämaan viralliset puoleet ovat Työväenpuolue jota johtaa seppä Honduro sekä Oikeuspuolue jota johtaa vartija Tsares. Puoluetenttiin pääsevät mukaan kaikki puoluejohtajat jotka ovat ilmoittautuneet viimeistään 6.1 klo 0.00 mennessä.
Vaalitentin vetäjänä toimii tuomari Tomatti. Katsojat ovat tervetulleita terveenä ilman aseita. Tapahtuman järjestää puolueeton vaalilautakunta.

Vaalipäivä on 8.1, Itämaan asukkaat, muistakaa äänestää viimeistään klo 18.00 mennessä!

Vaaligallupin tulokset

Virallisen vaaligallupin tulokset on julkaistu! Kysyimme Itämaan kansalaisilta kolme kysymystä koskien alati lähestyviä vaaleja.

 1. kysymys
  kumpi puoluejohtajista.png

 2. kysymys
  Suosikkinne uuden.png
  Huom. J_O_V kuuluu nykyään Työväenpuolueeseen

 3. kysymys
  Veikkauksenne vaalien.png

Jäämme seuraamaan innolla vaalien tuloksia. Äänestysaika päättyy virallisesti huomenna 8.1 klo 18.00 mutta vaalilautakunnan kiireellisen aikataulun vuoksi toivomme että jätätte äänet jo hyvissä ajoin jotta vaalitulosta ei tarvitse odotella pitkälle iltaan asti.