Sisäänpääsyhakemus

Mikä on Minecraft-nimesi?
Insalm

Kuinka monta Minecraft-tiliä sinulla on?
2

Mikä on mielestäsi tärkein sääntö Valtakaudessa? (Säännöt löydät wikistä.)

Jokainen sivistynyt yhteiskunta perustuu järjestäytyneisyteen ja sääntöihin, joten tyypillisesti on vaikeaa valita yksi määräys ylitse toisen. Kuitenkin tärkein lienee grieffaukseen liittyvä kielto, sillä se on elinehto pitkälle viedyn palvelimen omaehtoiselle kehittymiselle sitä käyttävän yhteisön toimesta.

Minkälaisen käsityksen olet saanut Valtakaudesta? Minkälainen palvelin se on?

Olen seurannut Valtakautta aina välillä ja pelannutkin siellä muutaman kerran (2016-2018 välillä, jos nyt muisti toimii). Minun käsitykseni mukaan Valtakausi on vahvasti roolipelaamiseen suuntaunut pitkälle modifoitu palvelin. Yleisesti minulla on hyvä vaikutelma Valtakaudesta ja olen todella kiinnostunut pääsemään kokeilemaan kaikkia sinne luotuja ominaisuuksia.

Tunnetko muita, jotka pelaavat Valtakaudessa? Jos tunnet, niin ketkä?
Seea ainakin joskus pelasi, mutta ei varmastikaan enää. Huomaattehan kuitenkin hakemuspohjaa käytettäessä samassa määrämuodossa pysymisen, ''Jos tunnet, niin keitä?'' lienee oikea ilmaus.

Mikä sai sinut hakemaan Valtakauteen?
Minulla on liikaa aikaa ja liian vähän tekemistä.

Kerro tarina, kuinka roolipelihahmosi päätyi palvelimen mantereelle vievään laivaan?
Pieni ja unelias rantakaupunki tyytyväisen pikkuvaltion etelärannalla ja vaatimaton akatemia asuinkeskittymässä ilman muita viihdykkeitä, joten mihin muuallekaan nuori mies voi päätyä? Muutaman vuoden akatemiaopintojen ja senkin edestä paikallisissa rommintuottajain salapiiloissa vietettyjen iltojen jälkeen sota syttyy ehdottoman, mutta kuitenkin kunniallisen, naapurivaltion ja tämän vuoksi kohti sotatantereita ja merihautoja oli nyt kaikkien kynnelle kykenevien suunta. Tämä ei kuitenkaan estä neuvokkaimpia etsimään vaihtoehtoisia väyliä elämään loppuelämäänsä ilman '' ensin soditaan, sitten upotaan haavottuneiden laivalla'' -kaarta ja näin Insalm päätyikin ensimmäiseen mahdolliseen kauppalaivaan, joka sattui jumalan tahdosta olemaan matkalla kohti Valtakauden maita.

Hyväksytty.