Itämaan työpaikat

Puunhakkaaja
Puunhakkaaja toimii yrittäjänä, joten palkka määriytyy tehdyn työn mukaisesti. Puunhakkaaja vastaanottaa tilauksia ja voi halutessaan perustaa kaupankin jossa myy puuta. (Valtio ostaa puuta hyvällä hinnalla tällä hetkellä.) Voit kysyä lisää presidentiltä tai nimismieheltä.

Kirjastonhoitaja
Kirjastonhoitajan virka soveltuu sivutyöksi, koska työ ei ole kovin kiireistä. Kirjastonhoitajan tehtäviin kuuluu ostaa kirjoja kirjastoon sekä ylläpitää sitä. Kirjastonhoitaja saa budjetin valtiolta, jonka voi panostaa kirjoihin. Lisää tietoa presidentiltä tai kulttuuriministeriltä.

Arkkitehti
Arkkitehti toimii arkkitehtitoimistossa tilaushenkilönä. Arkkitehdin tehtäviin kuuluu valtion sekä yksityisenhenkilön rakennuksien suunnittelu. Päätoimena hän tekee suoraan työtä valtiolle. Arkkitehdin työkuvaan ei kuulu rakennuksiensa rakentaminen, hän saa niitä kuitenkin rakentaa jos haluaa. Arkkitehdin on oltava luotettava, aktiivinen ja rakennustaitoja osaava pelaaja. Työhakemukset valtion postilaatikkoon (postilaatikko sijaitsee parlamenttitalolla). Valmistaudu näyttämään muita rakennelmia työhaastattelussa.

Leipuri
Leipuri pitää omaa leipomoaan Kotkasaaren keskustassa. Leipurin työ on itsenäistä ja leipuri saa palkkansa arkkukauppojen myynnin mukaan. Leipuri ei joudu maksamaan valtiolle mitään osinkoa eikä se saa palkkaansa valtiolta. Leipurin tilat ovat valmiiksi olemassa. Leipuri ostaa raaka-aineet itse ja saa itselleen kaikki tuotot valmiiden tuotteiden myynnistä. Ammatti vaatii kärsivällisyyttä, mutta sillä tienaa mukavasti. Yhteydenotot presidenttiin tai nimismieheen.

Majatalonpitäjä
Majatalonpitäjä tehtäviin kuuluu ylläpitää majataloa. Ammatti soveltuu sivutyönä ja on jopa kannattavaa, koska Kotkasaaren majatalonpitäjä ei myy pelkästään alkoholia ja tilapäisiä huoneita. Valtio tarjoaa yhdelle majatalonpitäjälle valmiin kiinteistön liiketoiminnan harjoittamiseen Kotkasaaren Eteläsatamasta osoitteesta Presidentinkatu 2 Palkka: Kaikki majatalon tuotot.

Panimomestari
Panimomestari toimii Kotkasaaren panimossa yksityisyrittäjänä. Panimomestari valmistaa ja myy jälleenmyyjille alkoholijuomia. Panimomestarin työ on vaativaa ja edellyttää aiempaa kokemusta panimotoiminnasta. Panimomestari voi palkata itselleen alaisiksi panimotyöläisiä, jolloin panimo saa tuotettua juomia tehokkaammin. Panimomestari on yrittäjä, joten valtio ei maksa hänelle palkkaa. Panimomestari saa tilat valtiolta. Lisää voi kysyä presidentiltä tai nimismieheltä. Hakemuksia voi jättää valtion postilaatikkoon parlamenttitalolle.

Räätäli
Räätälin tehtävään kuuluu ylläpitää suutarinliikettä. Hankkia sinne tarvittavat tavarat ja ostaa tuotteita jolla harjoittaa kyseistä ammattia. Räätäli saa liikkeen valtiolta. Räätälin palkka on liikkeestä saatavat tulot.

Seppä
Seppä toimii valtion alaisuudessa. Sepän tehtäviin kuuluu ylläpitää sepänliikettä, ostaa jälleenmyyjän asemassa raaka-aineita Itämaan kaivoksista ja toimittaa tarvittaessa tilauksia muihin valtioihin. Palkka on todella hyvä jos vain aktiivisuutta ja kärsivällisyyttä riittää. Sepän tili on valvottu, mutta muuten kaikki sepänliikkeen tulot ovat ammatinharjoittajan.

Tuomari
Tuomari toimii Itämaan oikeuslaitoksen alaisuudessa. Tuomarin tehtäviin kuuluu järjestää sekä pitää oikeudenkäyntejä, Tuomari tulee toimimaan oikeuskanslerin alaisuudessa sekä tulee toimimaan hänen kanssaan aktiivisesti yhteistyössä. Voit hakea Tuomarin virkaa Oikeuskanslerilta tai jättää hakemuksen hänen Oikeuskanslerin postilaatikkoon joka sijaitsee parlamenttitalolla.

Maanviljelijä
Maanviljelijä toimii Rinteen tilalla työntekijänä, jota ylläpitää tilanhoitaja. Maanviljelijän tehtäviin kuuluu hoitaa tilan viljelmiä sekä kerätä tilan mehiläisiltä hunajaa. Rinteen tilaa ylläpitää Mogomaki, mikäli olet kiinnostunut työstä tilalla niin otathan häneen yhteyttä!

Rakennusmies
Rakennusmies toimii valtion alaisuudessa. Rakennusmiehen tehtäviin kuuluu valtion sekä yksityishenkilöiden rakennuksien rakentaminen. Päätoimena hän tekee suoraan työtä valtiolle. Rakennusmiehen työkuvaan ei kuulu rakennuksien suunnitteleminen, hän saa niitä kuitenkin suunnitella jos haluaa. Rakennusmiehen tulee olla aktiivinen sekä ahkera pelaaja. Pari aktiivista pelaajaa haetaakin erään suuren rakennuksen rakentamiseen, luvassa iso palkkio! Työhakemukset suoraan nimismiehelle.

Tullaan päivittämään tarpeen mukaan.

Itämaa palkkaa tienrakentajia kaksi kappaletta, palkkio teiden rakentamisesta Karhusaarelle sekä Holmi - Pohjola tielle maksetaan hyvin! Ota yhteyttä Vainoiriin tai Okatukseen.