Itämaan tasavallan parlamentin täydennysvaalit 12.2.2021 VANHA

Itämaan tasavallassa järjestetään parlamentin täydennysvaalit 12.2.2021. Jokainen Itämaan vakituinen asukas on oikeutettu äänestämään, asettumaan ehdolle sekä perustamaan puolueen näissä vaaleissa. Ennakkoon on mahdollista äänestää 5.2.2021 lähtien. Itämaassa on vain yksi, Kotkasaaren vaalipiiri.

Parlamenttiin valitaan kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Nämä kaksi ehdokasta täydentävät nyt vain viisihenkiseksi kutistunutta parlamenttia. Heidän kautensa alkaa 13.2.2021 ja päättyy 9.4.2021. Vaalitulokset julkistetaan tuttuun tapaan perjantaina 12.2 klo 18.00.

 • Äänestäminen
  Jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus antaa äänensä Kotkasaarella parlamenttitaloon rakennettavalla äänestyspisteellä. Jokaisella Itämaassa vakituisesti asuvalla on äänioikeus käyttöön otetun Vaalilain 4§ kohdan perusteella. Äänioikeus käsittää vain yhden äänen. Äänestyspisteeltä löytyy aikanaan lisäohjeita käytännöistä.

 • Ehdokkaiden asettaminen
  Puolueiden on ilmoitettava ehdokkaansa vaalilautakunnan jäsenille Vainoirille ja Tomatille kirjallisessa muodossa. Ilmoituksessa on tultava ilmi ehdokkaan nimi, ammatti sekä varamies parlamenttiin. Jokaisella Itämaassa vakituisesti asuvalla on oikeus asettua ehdolle käyttöön otetun Vaalilain 4§ kohdan perusteella.

 • Puolueen perustaminen
  Jokainen Itämaassa vakituisesti asuva voi halutessaan perustaa oman puolueen ja lähteä vaaleihin sen ehdokkaana. Puolueen perustamismaksu on 300p, joka tulee toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa. Puolueeseen voi hyväksyä myös muita ehdokkaita. Tämä onkin hyvin suositeltavaa, sillä siten hallituksen muodostaminen ja yhteinen päätöksenteko käy helpommin. Puolueen perustamiseen vaaditaan kirjallisen hakemuksen tekeminen presidentille, joka arvioi sen yhdessä oikeuskanslerin ja pormestarin kanssa jotka sitten joko hyväksyvät tai hylkäävät sen. Hakemuksessa on ilmoitettava ainakin puolueen nimi, ohjelma lyhyesti sekä ehdokkaiden nimet. Ehdokkaita saa lisätä puolueen listoille senkin jälkeen kun hakemus on jo toimitettu kunhan siitä ilmoittaa vaalilautakunnalle.

 • Vaalilautakunta
  Vaalilautakunta huolehtii vaalien järjestämisestä sekä laskee annetut äänet. Lautakuntaan kuuluu pormestari Vainoir sekä oikeuskansleri Tomatti. Lautakunta on poliittisesti sitoutumaton.

Muistutus
Äänestysaika päättyy tänään klo 18.00, joten käykää äänestämässä nyt Kotkasaaren parlamenttitalolla kun vielä ehditte! Äänestämällä voitte vaikuttaa.

Itämaan tasavallan parlamentin täydennysvaalien äänetysaika loppui 18:00 ja vaalien tulokset on nyt julkaistu. Ääniä tuli yhteensä 10 kappaletta. Vaalilautakunta suoritti äänienlaskennan ja vahvisti kahden ehdokkaan valinnan parlamenttiin.

Henkilökohtaiset äänet:
unknown.png
Tulokset puolueittain:
unknown (1).png
Itämaan parlamenttiin valittiin:
unknown (2).png
Onnittelut valituille!
-Vaalilautakunta